Firemní víno jako reklamní, propagační předmět je daňově odečitatelná položka.

Pro dosáhnutí odečitatelné položky za víno je potřeba splnit podmínky, vycházející ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, konkrétně v §25 odst. 1 písmeno t), lze částku zaplacenou za firemní vína uplatnit v plné výši. Z firemního vína se tak pro firmy stává nákladová položka.

Podmínky, které se musí při nákupu vína jako propagačního a reklamního předmětu plnit jsou následující:

1. - musí se jednat o tiché víno
2. - pořizovací hodnota jedné lahve firemního tichého vína musí být do 500 Kč bez DPH a opatřena logem odběratele

Nabízíme Vám širokou škálu bílých, růžových, a červených tichých vín, které lze do této kategorie zařadit.